Prev  Up  Next

Advertencias para los confesores de los naturales (Primera parte)
M. Ocharte, 1600.
page: 00335-.
173722. "?"?"?"?] 0.V0.-"?-,"? Cateri, y
á s. H s." "Q.."-. I .-IV**to, "?-sede Mos
j. 3. . 10." l s.-2. Serm. 13x, L40r
l. x̃. . 3] l. v. fi ere, fecit, as, veri.
I"? H it polos ter. Fus vf3. . 7. x.
l "? H...... 37. l te?"?" il yva ticocnar,
j 3.-S?"?-, si C-r-ter, v337...us
"?-s"?-IC-, sities, ivvero Es.
p. 31.-, y á Zárate -10, v. tech.
f-6 tos es es
peretĩ-itĩ-
itest0i-,
i Ca t- Trit.-f.
ca, s.-7.-3-0. 30te ma, texter
cor.-ferteat, sis, fe3. . 3. l. ix. v...
L............ . v. 10..-, .-i-, s.-3. x. .-, et
s.-. l. i. c. .-"-I3.-, , s, v- y
-i-
-
xos-L-Los. - f-
... .s.ta, ṽltiv-ese-65720 scri, et
ferre, s.-I. D...-e-facies ac.-. 37. cata
R.-, ca, vo s.-.......... i. .-i-, vel
or.-, l s.-, "?" "?"?"us -
A v,