Prev  Up  Next

Advertencias para los confesores de los naturales (Primera parte)
M. Ocharte, 1600.
page: 00335Aduertencias para
tzin, inic vme perfo. Dios llijo,
na Dios Tepiltzin, ra es Dios.
inic ey perſona Dios cto : crees á
Spó factorcun ca ini ellas tres di
merstin personas me fonas fon, v
ça huel iceltzin teutl os todas tre
Dios tlahtohuani in.
huel imeixtintzitzin.
l. 5? Ca quemaca. nrSt creo.
5? Cuixticneltoca ca 5? Crees qu
inic perionas extriti. trino en pe-
ca, auh inĩc teutl çan vno en efen,
certifica in tctecuiyo
: a. Ca quemaca. 5. Si creo.
5 in Tettatzin , cuix 5 El Padre
Tepiltzin, cuix noço tura es et fii
Spiritu fanctor l̃ritu fanctor
5? Ca niman ahmo. 5. No en nin
5 in Tepiltzin, cuix 5? Et flilo p
Testarzis, cui, uoco ra es el Padr.
Spiritu fancto. " ritu fancto.
5? Ca niman anmo, 5 No en nin
5 la Spiritu fancto, 5? Et Spirit