Prev  Up  Next

Advertencias para los confesores de los naturales (Segunda parte)
M. Ocharte , 1600.
page: 00900confellos.b-s preñ-scris fccúndúm fextrì
l-ĩrrrirris óc. xxxix. 6. xcx. fo.-fe." P1.
9. Episcopi polli. xxx.-"- licentias dat""'"
Irile. xxx. . xxx. 5.):-"-: -s fl aliquis,""'""'
vii. crca fecis.'a?-f-, sc. existeressit I"'""'""'""'
mente capt s fo."-fci P",".
5.) piſcopi pati nt ex-rat. E"'"'"'"'"'," ""
c. n. l. ii. c. . 1at.-I-." c. c. fo.-f"" "'""'",".
9. 6. pxx. cf. x.s recĩereferricri ar"'"'"'""'""'",""
bi te profertatis. c. acceptatis "'"" "'""'""'","
qui no funt sibi a t. ix. reser." "'" " "'""'"-.
l. i. p. l. xxx.) et 1. iia cari. xxxii.'""'""'",""'. ad
Regularescat?-rores?-U re,"'""'""'""'", t.
as diendum confessiones. I" "'""'","""sis,
Epiſcopus poteſt disper fater." ""'""'""'lausis
qui poli Matris-te. xi. cert.-""'""'""os poſ
versusque cort.-crasam proxx. "'""'""',", ua s.
lint pctere deb̃s:. xxx. . 1" "'"," irregis
l. pxicopsis rco potest diſpensar""'""'", itatio,
laritate contracta ex l. i. c. 3." " "'"sis fub-
beri cautem Prc. xx. xxx̃x. 13lat." "'"."d. 43t-
ristis. xxx. foro cofe. cresc t. xxxii l-'"'", dispen
Ps fecissis ex otici rps fixerit f""'""delicio
arcanarregularitate prox. co."'"'"'?" occ""'